Algemeen

 

Classic-parts-shop.com is een onlineshop van Historic Wheels.

Dit zijn de algemene gegevens:

Historic Wheels

De Backer Kris – Holvoet Belinda

Pittemstraat 88C

8760 Meulebeke

Tel: 051/72 42 12

Gsm: 0498/35 33 28

www.historicwheels.be

BTWnummer: BE 0882.899.542

 

 

Toepasselijkheid

 

 1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Classic-parts-shop.com zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
 2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

 

Aanbiedingen/Overeenkomsten

 

 1. Alle aanbiedingen van Classic-parts-shop.com zijn vrijblijvend en Classic-parts-shop.com behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
 2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Historic Wheels. Historic Wheels is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Classic-parts-shop.com dit mee binnen 10 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

Prijzen/betalingen

 

 1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, inclusief btw en exclusief handeling- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijsstijgingen door onze leveranciers en van schrijffouten.
 3. Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen 10 dagen na bestelling, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 4. Betaling geschiedt vooruit. Bij betaling per overschrijving geldt als datum van betaling de datum van storting op de rekening van Historic Wheels.
 5. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Historic Wheels gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden en annuleringskosten te berekenen.

 

Levering

 

 1. Levering geschiedt na ontvangst van de volledige betaling van de goederen binnen de periode van enkele werkdagen met uitzondering van vakantieperiodes en uitzonderlijke sluitingsperiodes, indien de goederen in voorraad zijn bij ons. Indien deze niet op voorraad zijn, wordt de klant daarvan verwittigd en hangt de levering en termijn af van onze leverancier. Indien iets niet meer leverbaar is, wordt de klant op de hoogte gesteld en is vervanging mogelijk door een ander product of meerdere producten afhankelijk van het bedrag of terugbetaling van het bedrag na bevestiging. Voor exacte voorwaarden: zie verzenden/retour.
 2. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verkeerdelijk doorgegeven gegevens. Dus gelieve uw gegevens goed te controleren op juistheid.
 3. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verkeerd doorgegeven bestellingen. Bij twijfel, gelieve contact op te nemen met ons.

 

Eigendomsvoorbehoud

 

 1. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Historic Wheels verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de klant over.
 2. Deze website is in zijn geheel auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze website mag zonder toestemming van Historic Wheels worden gebruikt voor andere websites en/of voor andere doeleinden.

 

Garantievoorwaarden

 

De garantievoorwaarden van onze leverancier zijn van toepassing.

 

 

Privacy verklaring

 

De gegevens die u doorgeeft, worden enkel gebruikt om uw bestelling te kunnen verzenden naar u en om u op de hoogte te stellen van onze eventuele nieuwsbrief of speciale aangelegenheden.

Ook worden deze gebruikt voor het opmaken van uw factuur, dus indien u een bedrijf bent en u uw goederen dient in te brengen in de boekhouding van uw bedrijf, gelieve dan ook uw BTWnummer te willen doorgeven.

Deze gegevens worden door ons niet verstrekt aan derden voor commerciële doeleinden.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor gegevens die foutief doorgegeven worden aan ons.